dr n. med. Władysław Gaweł

specjalista ginekolog-położnik
specjalista endokrynolog
Żory

ENDOKRYNOLOGIA
POŁOŻNICTWO
GINEKOLOGIA
Artykuły i pubilikacjeGłówne

więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ODNOŚNIE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Orzesze, Żory 23.05.2018.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Władysław Gaweł, działalność prowadzona jest pod adresami: ul. Pocztowa 9, 43-180 Orzesze i 44-240 Żory, ul. Sądowa 5.
  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3.  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą współpracujące na podstawie zawartych umów laboratoria medyczne, pracownie analityczne, pracownie diagnostyki obrazowej, inne podmioty wykonujące świadczenia medyczne, firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych lub marketingowych
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

więcej
aby dodać opinię
i otrzymywać ważne informacje na email
Aktualności

 

2022.06.16
Nieczynny gabinet w Orzeszu
Od 1 lipca 2022 praktyka w Orzeszu będzie nieczynna

> więcej

 

2020.10.29
Zapraszam do obejrzenia filmów na YouTube, Insta, FB
Serdecznie zapraszam do śledzenia mojego profilu na Instagramie
, Facebooku
i...

> więcej

 

2022.02.28
Płatności za recepty on-line
Od 01 marca 2022 recepty on-line będą wystawiane po opłaceniu 30 zł przy pomocy blika...

> więcej> Więcej aktualności
Lek-Med.pl 2010 © - strony www dla lekarzy | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności | Ortopeda Częstochowa